REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

"Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"

 zadanie zlecone nr WDG/01/2018 finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino

w okresie od 30 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

1)Udzielanie BEZPŁATNYCH informacji w zakresie:

·   administracyjno – prawne aspekty zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej w tym:dokumentacja rejestrowa, obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe, kontrola firm, zatrudnianie pracowników

·   finansowanie działalności gospodarczej w różnych fazach jej rozwoju(  pożyczki, fundusze unijne)

·    promocja przedsiębiorców działających na terenie gminy Gryfino w tym udział w targach i wystawach

- zarządzanie firmą( prawo, marketing, finanse, podatki, zarządzanie personelem)

2).  Organizacja BEZPŁATNYCH szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

 

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00