REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

"Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"

 zadanie zlecone nr WDG/01/2018 finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino

w okresie od 30 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

  

AKTUALNA OFERTA

1. POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

Regionalny Fundusz Pożyczkowy "POMERANUS" jest funduszem pożyczkowym dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonym przez Polską Fundacje Przedsiębiorczości, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Celem Funduszu jest wspieranie regionalnej i lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek i szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców.

Oferują on możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego Pożyczki w kwocie do 500 tys .zł przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. 

Obsługa przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Gryfino odbywa się poprzez Punkt Obsługi Funduszu tzw. POF mający swoją siedzibę w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.


Kto może otrzymać pożyczkę?

Przedsiębiorca, który:

 • ma swoją siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie powiatu gryfińskiego
 • działa co najmniej 3 miesiące
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • ma dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • zatrudnia do 50 pracowników
 • działa we wszystkch branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzi działalność przemysłową określaną jako szkodliwą dla środowiska, a także prowadzący działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna 


  Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy 
 • Jaką pożyczkę można otrzymać?

  • pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
  • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
  • okres spłaty pożyczki wynosi do 36 miesięcy, w indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
  • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia 

  2. DLA NOWO OTWIERANYCH FIRM

   

  Pożyczki na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób z woj. zachodniopomorskiego, które:

  1) nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub

  • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo

  • zarejestrowanym bezrobotnym

  2) nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego

   

  Możliwe jest udzielenie pożyczki również na działalność w formie spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

   

  Maksymalna wartość pożyczki 80.381,60 zł
  Oprocentowanie 0,44% w skali roku
  Okres spłaty do 7 lat
  Karencja w spłacie kapitału do 1 roku
  Zabezpieczenie ustalane indywidualnie

   

  Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.


 • Szczegółowe informacje na temat działalności Funduszu „POMERANUS” oraz druki wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami można uzyskać w POF mającym swoja siedzibę w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ul. Szczecińska 19-19 a Nowy Budynek

   tel. 416- 25- 17 wew. 14

  lub pobrać ze strony:
  www.pfp.com.pl